Autoplin ima najnižu razinu zapaljivosti u odnosu na bilo koje alternativno gorivo. Plin se pali kada izvor plamena dosegne temperaturu od najmanje 500 ° C. To je dvostruko veća temperatura od one koja je potrebna da se zapali benzin. Ukoliko dođe do ispuštanja, autoplin brzo isparava.

Autoplin spremnici za instalaciju na vozilima izgrađeni su od čelika ili kompozitnih materijala i ispitani su u skladu sa najstrožim standardima za zaštitu protiv udaraca, eksplozija i požara, te imaju veću otpornost na mehaničke udarce od klasičnih spremnika za benzin.
Izrađuju se od čeličnog lima deblina 2 do 4mm, i isputuju na tlak od 30 bara. Rezervoari su opremljeni multiventilom koji imaju dva ili tri sigurnosna ventila.
 

Video o sigurnosti autoplina: