Auti na plin ne moraju na eko test.
LPG autoplin je jedino komercijalno prihvatljivo alternativno gorivo koje zadovoljava sve strožije standarde o emisiji tvari u ispušnim plinovima motornih vozila i kao takvo nudi konkretna rješenja za poboljšanje kakvoće zraka, što posebice dolazi do izražaja u urbanim područjima.

Prema istraživanjima, motorna vozila doprinose 80% ukupnom zagađenju te 65% takozvanom “grenhouse gas” efektu.

U odnosu na benzin, vozila na LPG autoplin emitiraju:

  • 20-25 % manje ugljičnog monoksida ( CO )
  • 30 % manje ugljikovodika ( CH )
  • 35 % manje nitrgogen oksida ( NOx )
  • 10-15 % manja emisija ugljičnog dioksida ( CO2 )

Automobili koji koriste autoplin kao gorivo emitiraju 80% manje dušikovih oksida od vozila koja za pogon koriste dizel.
Emisija štetnih čestita, prljavštine i čađi gotovo je nepostojana.

Dodatno, vozila koja koriste autoplin ispuštaju još manje ispušnih plinova kada su njihovi motori hladni,
što se posebno odnosi na urbana područja gdje vozila rade kraće, i prelaze manje udaljenosti, što osjetno smanjuje zagađenje okoliša.